top of page

Vi tilbyr spesialtrening for golfspillere med GYROTONIC® teknikken for å

forebygge skader og å forbedre ytelse

Med Gyrotonic treningen målene våre er : 

  1. Øke sving hastighet 

  2. Forbedre holdningen

  3. Øke kast lengden  

  4. Bedre kontakt og bedre kontrol av retningen til ballen 

  5. Forebygge skader 

  6. Flytt i bevegelsene 

bottom of page